ADDRESS

ul. Parkowa 63/1; 71-621 Szczecin
ul. Monte Cassino 20 lok. 11; 70-467 Szczecin

PHONE

601-653-207

Metody pracy

• metody stymulacji rozwoju i uczenia się przez zmysły
• trening asertywności
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
• metoda Bon Depart
• metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
• kinezjologia Denisona
• terapia Snoezelen – Sale Doświadczania Świata
• programy M. C. Knillów
• zajęcia z glottodydaktyki
• interwencje psychologiczne
• konsultacje
• trening Johansena
• trening relaksacyjny
• piktogramy
• grupy socjoterapeutyczne
• warsztaty rodzicielskie
• terapia
• grupy wsparcia