ADDRESS

ul. Parkowa 63/1
71-621 Szczecin

PHONE

601-653-207

Dojrzałość szkolna

Diagnoza dojrzałości szkolnej:

Diagnoza dojrzałości szkolnej obejmuje ocenę funkcjonowania dziecka w sferach:

 • emocjonalnej,
 • poznawczej,
 • społecznej,
 • motorycznej.

Badanie polega na rozwiązywaniu zadań, które sprawdzają rozwój poszczególnych sprawności. Dla dziecka jest to forma zabawy. Kompetentni psycholodzy prowadzą badanie w taki sposób,by zminimalizować u dzieci stres czy lęk przed oceną. Podczas rozmowy z dzieckiem specjalista ustala jego świadomość związaną ze szkołą oraz ocenia jego motywację do nauki.

Równolegle do badania prowadzony jest wywiad z rodzicami. Podczas tej rozmowy rodzice mogą wyjawić wszystkie obawy związane z pójściem dziecka do pierwszej klasy. W ocenie gotowości szkolnej dziecka bierzemy pod uwagę także nastawienie rodziców do nowej sytuacji.

Spotkania odbywają się w osobnych gabinetach, dzięki czemu dziecko nie jest narażone na wysłuchiwanie żadnych informacji na swój temat.

Czas trwania diagnozy: ok 60 min.

Po wystawieniu opinii rodzice mają możliwość ponownego spotkania z psychologiem w celu omówienia wyników diagnozy.

 

DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

składa się z:

 • oceny rozwoju poznawczego, czyli oceny takich funkcji jak: uwaga, pamięć, percepcja orientacja w schemacie ciała, myślenie
 • oceny rozwoju emocjonalno-społecznego czyli umiejętności nawiązywania kontaktu, kontroli emocji, adekwatnego reagowania, radzenia sobie z porażką, motywacji do podejmowania wysiłku intelektualnego.

 

Dziecko gotowe do podjęcia nauki szkolnej

Powinno znać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • imiona rodziców,
 • nazwę zawodu rodziców, jeśli pracują,
 • nazwy zwierząt domowych,
 • nazwy dni tygodnia, pór roku

Powinno umieć:

 • prawidłowo trzymać ołówek (pomiędzy palcami wskazującym, środkowym i kciukiem),
 • posługiwać się przyborami do rysowania, kolorowania i pisania zawsze tą samą ręką,
 • kolorować obrazek bez wychodzenia za linię,
 • narysować postać człowieka z zachowaniem odpowiednich proporcji,
 • poprawnie odwzorować kształty geometryczne, szlaczki litero podobne,
 • lepić z plasteliny, gliny, masy solnej
 • ciąć nożyczkami wzdłuż wyznaczonej linii prostej, falistej i łamanej,
 • sprawnie wykonywać proste ćwiczenia gimnastyczne, np. skakać na jednej nodze, rzucać, łapać piłkę,
 • samodzielnie się rozebrać i ubrać,
 • zawiązać sznurowadła i zapiąć guziki,
 • odróżnić prawą i lewą stronę ciała u siebie oraz osoby stojącej naprzeciwko,
 • wymienić kilka różnic w dwu pozornie podobnych do siebie przedmiotach lub obrazkach,
 • grupować przedmioty według barwy, kształtu, wielkości,
 • sortować znane przedmioty lub ich obrazki według określonej zasady np. owoce, zwierzęta, zabawki,
 • wybrać takie same obrazki, litery, wyrazy,
 • złożyć widokówkę pociętą na kilka części,

Na życzenie rodziców opinie wysyłamy też pocztą.

Pracownicy Poradni stosują się do Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz przestrzegają tajemnicy zawodowej.