ADDRESS

ul. Parkowa 63/1
71-621 Szczecin

PHONE

601-653-207

Wczesne wspomaganie

Szanowni Państwo,

     Zapraszamy do zapoznania się z zasadami korzystania z bezpłatnej pomocy terapeutycznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W trakcie stałych, bezpłatnych zajęć dzieci będą mogły korzystać z pomocy naszych specjalistów i terapeutów.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

jest to forma pomocy dzieciom i ich rodzinom, poprzez bezpłatną, kompleksową, profesjonalną pomoc.

     Wczesne rozpoznanie nawet najdrobniejszych deficytów rozwojowych u Twojego dziecka może zapobiec w przyszłości ewentualnym problemom w nauce, zaburzeniom emocjonalnym oraz w kontaktach z rówieśnikami.

Zajęcia organizowane w ramach wczesnego wspomagania mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. W naszej placówce skorzystać można ze wsparcia miedzy innymi: logopedy, psychologa, pedagoga, terapii SI, dietetyka lub innego specjalisty w zależności od aktualnych potrzeb dziecka.

Nieodpłatnie diagnozujemy zagrożenie niepełnosprawnością, następnie korygujemy wszelkie deficyty u Twojego dziecka podczas zajęć terapeutycznych. Oferujemy również szeroki wachlarz fachowego wsparcia Twojej rodzinie. Zajęcia odbywają się zazwyczaj w naszej poradni – ale w uzasadnionych mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

Drogi Rodzicu! Jeśli, Twoje dziecko należy np. do grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego lub masz wątpliwości, czy rozwój mowy Twojej pociechy przebiega prawidłowo lub też zaobserwujesz braki w rozwoju ruchowym swojej pociechy NIE ZWLEKAJ ! Tego typu sygnały często, jako jedyne w początkowej fazie mogą sygnalizować opóźnienia w rozwoju umysłowym dziecka. Odpowiednia stymulacja rozwoju w okresie wczesnego dzieciństwa może skorygować i wyrównać wiele deficytów.

 

UCHRONISZ SWOJE DZIECKO PRZED WYOBCOWANIEM
I SPRAWISZ, ŻE TEŻ BĘDZIE SZCZĘŚLIWE !

     W trosce o pomoc i pełniejszy rozwój dziecka Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 4 kwietnia 2005 r. wydało rozporządzenie w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. Nr 68, poz. 587). Wczesne wspomaganie rozwoju jest to forma pomocy dzieciom i ich rodzinom, poprzez bezpłatną, kompleksową, profesjonalną pomoc.

Zajęcia organizowane w ramach wczesnego wspomagania mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Dobierane są one zależnie od potrzeb dziecka. W naszej placówce skorzystać można ze wsparcia m.in.: logopedy, psychologa, pedagoga, terapeuty, i innych.

 

Co zrobić, by dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania?

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Gdzie można uzyskać taką opinię?

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez zespoły orzekające działające w publicznych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych. Należy się udać do poradni właściwej dla miejsca zameldowania lub – jeżeli dziecko jest zameldowane w miejscu innym niż chodzi do przedszkola – do poradni, która opiekuje się danym przedszkolem. Pracownicy tych placówek poinformują, co jest potrzebne, by starać się o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Aby zespół orzekający działający w danej poradni mógł rozpatrzyć, czy zachodzi potrzeba wydania ww. opinii, dziecko musi mieć wykonane badania psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne. Zostaną one wykonane w poradni.

Co należy zrobić, kiedy dziecko uzyska opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

Z opinią rodzice muszą udać się do placówki, która realizuje wczesne wspomaganie rozwoju.

Może to być m.in.:

  • poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
  • przedszkole integracyjne,
  • przedszkole ogólnodostępne,
  • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
  • ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy.

 

W wybranej przez siebie placówce dowiedzą się szczegółowo, jak będzie wyglądała organizacja zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Drodzy Rodzice!

Jeśli widzicie, że Wasze dziecko nie rozwija się prawidłowo, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości czy rozwój umysłowy, rozwój mowy przebiega prawidłowo, jeśli coś budzi Wasze obawy – skontaktujcie się z naszą poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Uzyskacie tu poradę, diagnozę, a także – jeśli będzie zachodziła taka potrzeba – opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i będziecie mogli skorzystać z pomocy, która będzie potrzebna Waszemu dziecku do pełniejszego i szczęśliwszego rozwoju.